CESTARINE Hrvatska

Hrvatska, Kalkulator naplate cestarine

Polazak:  Odredište:  Kategorija:  ?
Pritisnite na karti na polasku onda odredište!

Cijene i izlazi ažurirani: 17. 6. 2018

Klasifikacija vozila u autocestovnom sustavu Hrvatske.

Skupina vozila Ia. - Motocikli, motorni tricikli i četverocikli.

Skupina vozila I. - Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m.

Skupina vozila II. - a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg. b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila.

Kategorija vozila III. - a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg. b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom. c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila.

Kategorija vozila IV. - a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg. b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine. c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila.

- Cijene se temelje na podacima HAC.HR-a i ažurirane su. U slučaju pogreške, obavijestite me na: info@tollfee.eu!
- Datum ažuriranja: 17. 6. 2018
- Uz cijelu hrvatsku mrežu autocesta nalazi se i cijena Tunel Učka, Rijeke Rupa, Krk-most i tunela Sveti Ilija.
- Morate platiti na izlazu autoceste.
- Vrijedi platiti BankCardom.
- Za daljnje informacije posjetite službenu stranicu Hrvatske Autoceste d.o.o. :HAC.HR